REGISTRÁCIA/REGISTRATION

Informácie o pretekárovi/Information about competitor

Informácie o vetroni/Information about glider

GNNS zapisovač

Súhlas so spracúvaním osobných údajov./Consent to the processing of personal data.

V zmysle článku 6 ods. 1 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ) So spracúvaním mojich osobných údajov za účelom evidencie účastníkov leteckých športových podujatí: / Pursuant to Article 6 ods. 1 and Article 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as the EU Regulation) With the processing of my personal data for the purpose of registering participants in aviation sports events:
Svoj súhlas udeľujem pre Slovenské plachtárske centrum OZ, Letisko Martin, P. O. Box 131, 036 01 Martin, IČO: 37807757. Prehlasujem, že súhlas som dal/a zo svojej slobodnej vôle bez akékoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek podmienok zo strany prevádzkovateľa nesúvisiacich s mojim súhlasom./I give my consent to the Slovenské plachtárske centrum OZ, Letisko Martin, PO Box 131, 036 01 Martin, REGISTRATION NUMBER: 37807757. I declare that I gave my consent of my own free will without any pressure and without any conditions by the operator unrelated to my consent.